Internetový prodej zemědělských komodit

Československá (socialistická) republika byla soběstačnou zemí, co se týče potravin, a mnohé z nich dokonce vyvážela. Tehdejší agrární politika sice probíhala v duchu spolupráce socialistických zemí, ale prioritním cílem naší země bylo zajistit potravinovou soběstačnost a maximální využití osevních ploch. Nemuseli jsme dovážet mouku, cukrovou řepu, brambory, ovoce a zeleninu, a pokud ano, tak spíše pro zpestření, jako byly například na Vánoce nedostatkové banány a pomeranče. Jistě, že tehdy nebylo vše v naprostém pořádku, ale potravinová soběstačnost přispívala k tomu, že naše země nebyla zadlužená. Tato fakta jsou snadno ověřitelná a nejedná se o žádný hoax.

pěstování jablek

Mnoho lidí si dnes naštěstí uvědomuje, jak důležité je nebýt závislí na dovozu mnohdy drahých potravin, a také se snaží prosadit to, co bývalo dříve samozřejmostí. Vznikají různá seskupení farmářů, i když to prozatím není tak dobré, jako například v Maďarsku, kde se zemědělství věnuje zhruba 380 tisíc rodinných farem. Docílit u nás návratu k plné soběstačnosti bude jistě velmi obtížné, ale měli bychom se o to snažit ve vlastním zájmu.

problematika SEO

I farmáři potřebují být vidět na Internetu

Plně chápeme, že pěstitelé ovoce a zeleniny, obilovin, luštěnin a dalších zemědělských komodit nemusí být odborníky v IT oblasti, ale dnes už se bez prezentace a prodeje svých výrobků na Internetu neobejde téměř nikdo. I zemědělci a farmáři mívají své vlastní webové portály a e-shopy, přičemž o prodej kvalitních surovin v BIO kvalitě je dnes stále velký zájem.

Webové stránky by však také měly být pro zákazníky dobře viditelné, proto je nutné je ošetřit i co se týče problematiky SEO pro e-shop-rychle. SEO se stará o to, aby vás lidé při vyhledávání produktů a služeb na Internetu vůbec objevili. Tomuto oboru SEO Drupal a dalších webových rozhraní se věnují profesionálové, kteří mají své osvědčené postupy, doložené letitou praxí a zkušenostmi.