Můj životní styl


Každý ÄlovÄ›k má svůj život, má takzvaný životní styl anebo životní standardy. Já ale abych pravdu Å™ekla, tak znám hodnÄ› lidí, kteří tÅ™eba mají takový životní styl, který není úplnÄ› na úrovni a který není zrovna nejlepší, který není zrovna nejvhodnÄ›jší. Vzpomínám si, když jsem otÄ›hotnÄ›la. Bylo to s partnerem, do kterého jsem se opravdu hodnÄ› zamilovala a také jsme mÄ›li spoleÄné zájmy a podobný životní styl. Nakonec se náš životní styl dal dohromady také tak, že jsme mÄ›li miminko. Byla jsem Å¡tÄ›stím bez sebe a partner také. ZaÄátky byly opravdu perfektní, byli jsme rodina a mÄ›li jsme krásný život. Jenomže pozdÄ›ji to zaÄalo skřípat a partner se nechtÄ›l vracet domů stále vÅ¡ude cestoval. 

Zatím se cítím skvěle a uvolněně.

Nakonec se on se odstÄ›hoval do NÄ›mecka, takže na mé dítÄ› platí sice pravidelnÄ› alimenty, ale už sedm let ho vůbec nevidÄ›l. Moje dítÄ› se stále ptá na svého otce a já už nevím, co mu mám říkat, ale říkala jsem si, že až bude dítÄ›ti tÅ™eba nÄ›jakých patnáct nebo Å¡estnáct let, že už mu asi vÅ¡echno Å™eknu, vždyÅ¥ pÅ™eci mé dítÄ› si zaslouží vÄ›dÄ›t vlastnÄ›, kdo je jeho otec a proÄ tÅ™eba také odeÅ¡el. NÄ›kdy si říkám, jaké by to bylo, kdybych tehdy svého partnera vůbec nepotkala, nebo kdybych ho vůbec nemilovala anebo kdybychom nemÄ›li spoleÄné zájmy a životní styl, tÅ™eba bych si ho ani vůbec nevÅ¡imla. Bylo by to úplnÄ› nÄ›co jiného, protože jsem si Å™ekla, že nejlepší by bylo, kdyby lidé tÅ™eba také pÅ™emýšleli dopÅ™edu. TÅ™eba jaké by byly následky Äehokoliv. 

Přála bych si skvělého partnera pro život.

Protože pokud se rozhodneme dnes nÄ›co udÄ›lat, tak také můžete poÄítat s tím, že tÅ™eba za rok nebo za dva roky nebo za deset let tohle může být úplnÄ› nÄ›co jiného. Že tÅ™eba toho potom také budete litovat. Proto je nejlepší, tÅ™eba když dvakrát měříte a jednou řešíte. Já sama jsem si Å™ekla, že kdybych tohle vÄ›dÄ›la, že takhle rozhodnÄ› neskonÄím, že bych se nezamilovala, že bych se držela zpátky. Kdybych otÄ›hotnÄ›la, tak dítÄ› si samozÅ™ejmÄ› nechám, ale rozhodnÄ› bych nechtÄ›la mít takového partnera, kterého jsem mÄ›la. Takže jsem byla potom už také háklivá na partnery a chtÄ›la jsem mít takový životní styl, který bude vyhovovat hlavnÄ› mÄ›, a ne hlavnÄ› partnerovi.